Koolitus

LOHESURFI KOOLITUS  KOOLITUSPAKETID

 

TULE JA PROOVI

Kui sa ei tea täpselt, mida lohesurf endast kujutab, siis tule ja proovi. Peale seda saad sa otsustada, kas see huvitav ala on sinu jaoks või mitte. TULE ja PROOVI koolitusel saad aimu, mis alaga on tegu ja kas lohesurf on sinu jaoks. Koolitusel näidatakse lühidalt, mida see endast kujutab, mis varustust kasutatakse, mis ohte see endaga kaasa toob ja saab treeninglohet lennutada.

Hind

50 eur

Kestab (1,5 tundi)

surf21082013-2858

 

 

ALGKOOLITUS

Algkoolitus põhineb rahvusvahelise organisatsiooni IKO(International Kiteboarding Organization) poolt loodud koolituskaval. Koolitusel omandad järgmised teoreetilised ja praktilised oskused, mis on kirjeldatud erinevate punktidena. Algkoolitusel omandad punktid A-F. Punkt F võidakse läbida eraldi olenevalt ilmast, kas samal koolituspäeval või mõnel teisel päeval, kui ilmastikutingimused on vees harjutamiseks sobivamad.

Hind

120 eur

Kestab (ca 4 tundi)

KESKTASEME KOOLITUS

Kesktaseme koolitus põhineb rahvusvahelise organisatsiooni IKO(International Kiteboarding Organization) poolt loodud koolituskaval. Koolitusel omandad järgmised teoreetilised ja praktilised oskused, mis on kirjeldatud erinevate punktidena. Kesktaseme koolitusel omandad punktid G-I. Koolituseks vajalik varustus ja vees harjutamiseks surfiriietus on koolitaja poolt.

Hind

120 eur

Kestab (ca 4 tundi)

EDASIJÕUDNUTE KOOLITUS

Edasijõudnute koolitus põhineb rahvusvahelise organisatsiooni IKO(International Kiteboarding Organization) poolt loodud koolituskaval. Koolitusel omandad järgmised teoreetilised ja praktilised oskused, mis on kirjeldatud erinevate punktidena. Edasijõudnute koolitusel omandad punktid J-N. Koolituseks vajalik varustus ja vees harjutamiseks surfiriietus on koolitaja poolt.

Hind

120 eur

Kestab (ca 4 tundi)

ERATUND

Kui on tulnud lohetamises pikem paus sisse või ollakse hädas mingi teatud asja õppimisega, siis tasuks võtta eratund. Kõik oluline käiakse veel üle, instruktor pidevalt juhendab ja jälgib.

 

Hind

40 EUR/tund (min 2 tundi)

SILMA PEAL HOIDIMINE

Kui esimesed triibud lauaga on juba tehtud, aga on siiski vajadus, et keegi hoiaks silma peal ja vajadusel abistaks, siis tasuks võtta just see pakett. Meie instruktor sõidab ise ka lohega, aga samal ajal hoides silma õpilasel peal. Kui harjutades satutakse hätta, siis meie instruktorid assisteerivad vajadusel ja annavad juhtnööre. See pakett aitab õpilasel kiiremini edasi areneda, takerdumata mingi probleemi taha, millega üksi hakkama ei saa.

 

Hind

15 eur / tund (min 2 tundi)

LOHESURFI ALGKOOLITUS (ca 4 tundi)

TASE 1 maal

A.

Turvalised olud ja tuulesuunad lohetamiseks
Sõidukoha valik, võimalikud ohud, turvaline ala, lohelauduri vastutus
Treeninglohe ülesseadmine ja turvasüsteemid
Treeninglohe lendu laskmine
Treeninglohega korrektne ümberkäimine
Lohe ohutuks tegemine, poomist lahti lastes
B.

Teadmised tuuleaknast
Treeninglohe lendu laskmine
Treeninglohe lennutamistehnikad ja harjutused
Liinide kokku ja lahtikeerutamine lennutamisel
Lendava lohega liikumine erinevates suundades
Assisteeritud treeninglohe õhku tõstmine ja maandamine
C.

4/5 liini ja depower süsteemiga suure lohe seadistus
Enne lennutamist varustuse ja seadistuse kontroll
Varustuse ja seadistuse kontroll lennutamise ajal
Turvasüsteemide (quick release ja leash) kasutamine
Rahvusvahelised kommunikatsioonimärgid ja nende kasutamine
Suure lohe õhku tõstmine ja maandamine abilisele/olles ise abiline
D.

Lohe lennutamine ja kontroll trapetsisse ühendatuna
De-poweri mõistmine ja kasutamine lennutamise ajal
Lohe lennutamise erinevad harjutused
E.

Lohe üles ja allavõtmise harjutamine
Turvasüsteemide aktiveerimine ja lohe kindlustamine
Lohe kokku pakkimine (või iseseisev setup koolituse jätkudes)
Hind

100 eur

 

TASE 2 vees

F.

Iseseisvalt turvaliselt vetteminek ja veest tulek lohega
Lohe õhku tõstmine veest
Vees lohisemine (bodydrag) allatuult
Lohe õigesti hoidmine tuuleaknas
Vees lohisemine suuna muutmistega paremale ja vasakule
Poomi ja lohe tagasisaamine peale turvasüsteemide kasutamist vees
Hind

20 eur

Punkti F. pakume eraldi, kuna see võimaldab algajal läbida esimesel päeval algkoolitus ilma vette minemata. See variant sobib just jahedamate ilmadega. Punkti F. saab teisel koolituspäeval läbi võtta koos teiste harjutustega Kesktaseme koolitusest. Soojedel suveilmadel teeme algkoolitusi punktist A-F, et kasutada aega efektiivselt ning kasutada olemasolevat tuult.

 

LOHESURFI KESKTASEME KOOLITUS (ca 4 tundi)

TASE 2 vees

G.

Ülestuult bodydrag laua kättesaamiseks
Ülestuult bodydrag lauda ühes käes hoides
Ülestuult bodydrag ja tagasi alguspunkti jõudmine
H.

Tuuleakna jõutsooni kasutamine veestardil
Veestardi ohutusreeglite ja teooria tundmine
Laua allapanek veestardil ja õige stardiasendi hoidmine
I.

Veestart mõlemas sõidusuunas ja esiene lühike triip lauaga
Kontrollitud peatamine lauaga
Ilmaprognoos, tõusu-, mõõna- ja tuulemõjud
Tuuletugevuse, suuna ja kvaliteedi määramine
Right of way ehk sõidureeglite tundmine
Varustuse seadistus ja valik vastavalt ilmaoludele

Hind

120 eur

 

LOHESURFI EDASIJOUDNUTE KOOLITUS (ca 4 tundi)

TASE 3 vees

J.

Kiiruse kontrollimine lauaga kantides
Sõitmine mõlemas suunas
K.

Sõitmine mugavalt kõikides suundades, kaasa arvatud ülestuult sõit
Sõitmine koos teiste sõitjatega ja reeglitest kinni pidamine
L.

Sõites suuna muutmine ilma peatamiseta
Enese päästmine (self-rescue) ja lohe kokku pakkimine vees
M.

Sõidukoha riskide hindamine
Lohe lendu laskmine ilma abiliseta
N.

Varbapoolsel kandil pööramine
Hüppamise teooria ja turvalisus
Hüppe maandumine
Hind

120 eur

 

LISAINFO

Kõik paketid välja arvatud SILMA PEAL HOIDMINE sisaldavad vajalikku varustust (lohe, lumelaud, trapets, kiiver). Kui puudub koolituseks vajalik riietus (jope, püksid, müts, kindad, lumelaua saapad), siis seda on võimalik meilt rentida. Andke meile eelnevalt teada, mida vaja on ja me muretseme enne koolitust vajaliku. Kui on tahtmine kasutada isiklikku varustust, see on ka võimalik juhul, kui see varustus on sobilik harjutamiseks.

 

Mitmekesi koolitusele tulles saab hinnasoodustust -10%, seega võta sõber kaasa !

 

Kontakt: tonysurfikool@gmail.com
TEL: 58142661

Suurematel gruppidel ja firmadel tasub küsida hinnapakkumist !

 

surf21082013-2857